logo

Sınav Uygulama Prosesi

Sınav Uygulama Prosesi

Teorik Sınavların Uygulanması

GASBEM A.Ş. personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında teorik ve performans sınavlarının yapılacağı binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından, sınavın bütün salonlarda sınav genel kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesinden, sınavın Mesleki Yeterlilik Kurumu Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Kamera Kayıt Rehberine göre kayıt altına alınmasından, sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunun sağlanmasından sorumlu personeli aşağıda tanımlanmış görev içerikleri açısından atamaktadır.

Sınav görevlendirilmelerde MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi kurallarına göre işlenmektedir. 

Teorik sınavlar da İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 24’ün altında olduğu teorik sınavlar için (24 dahil) tek bir sınav yapıcı görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 24’ten fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) sınav yapıcıya  ilave olarak bir sınav yapıcı  veya gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise sınav yapıcıya veya gözetmen sayısı orantılı olarak artırılır. 5) Değerlendirici veya gözetmen sayısının birden fazla olduğu durumlarda sınav yapıcı (lar) veya gözetmen(ler) sınav alanının farklı noktalarına kamera açısı içinde olacak şekilde konumlanarak sınav güvenliğini artırmalıdır.

Mevcut liste içerikleri Program Komitesi talebi doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Bunlar,

6.4.1 Teorik sınav poşeti/zarfı içerisine;

 • Soru kitapçıkları,
 • Optik formlar,
 • Aday yoklama listesi,
 • Salon sınav tutanağı,
 • Sınav genel kurallar talimatı,
 • Sınav evrakı alındı verildi tutanağı,
 • Sınav görevli listesi,
 • Yedek kitapçıklar,
 • Sınav Memnuniyeti Anketi Formu
 • Sınav sonrası evrakların GASBEM A.Ş.’ye iletilmesi için dönüş poşeti ve/veya zarfı,
 • Mukavva ve evrakların toplu halde durması için lastik, yerleştirilir.

 

Teorik sınav poşeti/ zarfı dışındakiler

 • Sınav Açılış/Kapanış Konuşması
 • Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu
 • Görevli Listesi
 • Aday Yoklama Listesi
 • Evrak Teslim Tutanakları Formu

 

Poşetin /zarfın üzerinde; sınav salon no, sınav yeri, bina adı, sınav günü ve saatini gösteren bilgiler yer alır.

Hazırlanan poşet/zarfın Belgelendirme Asistanı tarafından tek kullanımlık poşet/zarf içerisine konularak sınav yerine saatinden önce götürerek sınav yapıcı ve /veya gözetmene imza karşılığında teslim edilir.

Gözetmen ve veya sınav yapıcı sınav başlamadan en az bir saat önce sınavın yapılacağı salondaki sıraların düzenini ve oturma yerlerindeki sıra numaralarını, sınav materyalleri ve diğer sınav şartlarını Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu’na  göre kontrol eder.

Sınav yapıcı veya Gözetmen tarafından kapalı bir biçimde imza karşılığı teslim alınan sınav evrakı poşeti kamera kaydı başlatıldıktan sonra adayların önünde sınav salonunda açılır. Teorik Sınav Aday Yoklama Listesinden adayların

 • Ad ve soyadlarını okuyarak yoklama yapar,
 • Sınava gelmediğini saptadığı adaylar için sınava girme durumunu gösteren sütuna “GİRMEDİ” yazar ve salon sınav tutanağına T.C kimlik numarası ile kaydını alır.

Soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının adaylara ad soyad denetimi yapılarak dağıtılmasını sağlar. Eksik soru kitapçığı ve optik form varsa, durumu hemen gözetmen tarafından GASBEM A.Ş.  belgelendirme asistanına bildirip temin ederek adaylara dağıtımını sağlar.

 Sınav yapıcı soru kitapçıklarının ve optik cevap anahtarlarının üzerinde adaylarca doldurulması gereken bölümlerin dikkatlice doldurulmasını söyleyerek görevlendirildiği salonda, sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Sınav Yapıcı adaylara sınav genel kuralları talimatını yüksek sesle okur ve adaylara “sınav başlamıştır” diyerek sınavı başlatır. GASBEM A.Ş. gözetmen sınav sırasında binada gerekli kontrolleri yaparak sınavın güvenli ve sessiz bir ortamda yapılmasını sağlar.

 Sınav bitiminde sınav salonlarını dolaşarak görevlilerin ve öğrencilerin unuttukları belge, eşya vb. olup olmadığını kontrol eder, performans sınavı ve salon sınav tutanaklarında sınava girmeyen adayların listesini inceler,  imzalayarak kayıt altına alır.

Sınav Yapıcı sınav sonunda, salon sınav tutanağının, Teorik Sınav Aday Yoklama Listesi’nin  ve bu listedeki sıra numarasına göre sıralanmış optik formların, ait oldukları mukavva plakalar arasına yerleştirilmesiyle oluşturulacak olan optik formlar, soru kitapçıkları ve kamera kaydı dönüş poşeti/zarfı  içerisine konularak poşetin ağzı kapatılır. İmza karşılığında salon evrakı alındı verildi/tutanağı ile GASBEM A.Ş. temsilcisine teslim edilir.

Performans (Uygulama ) Sınavları  

 • Performans Sınavı Uygulamaları

Teorik sınavda başarılı olan adayların katılacağı performans sınavı da yine aynı şekilde performans sınav poşeti/zarfı Sınav yapıcı veya Gözetmen tarafından performans sınav evrakı alındı/verildi tutanağı imzalatılarak teslim edilir.

 • Performans Sınavı poşeti /zarfı içerisine;
 • Performans sınav tutanağı,
 • Performans sınav aday yoklama listesi,
 • Performans Sınavı Değerlendirme Kontrol Listesi,
 • Performans Sınavı genel kurallar talimatı,
 • Sınav evrakı alındı verildi tutanağı,
 • Sınav görevli listesi,
 • Sınav sonrası evrakların GASBEM A.Ş.’ye iletilmesi için dönüş poşeti,
 • Mukavva ve evrakların toplu halde durması için lastik, yerleştirilir.
 • Tekstil Performans Sınaları İçin Üretim Takip Formu

Performans Sınavı poşeti /zarfı dışında ;

 • Sınav Açılış/Kapanış Konuşması
 • Performans Sınav Yeri Kontrol Formu
 • Görevli Listesi
 • Aday Listesi
 • Evrak Teslim Tutanakları Formu

Performans Sınavı Sınav Yapıcılar kapalı bir biçimde imzalayarak teslim aldığı sınav evrakı poşetlerini /zarfını görevli olduğu sınav alanına getirir ve sınav evrakı poşetlerini/zarfını sınavın yapılacağı alanda kamera kaydını başlattıktan sonra açar. Performans Sınav Aday Yoklama Listesi

 • Ad ve soyadlarını okuyarak yoklama yapar,
 • Sınava gelmediğini saptadığı adaylar için sınava girme durumunu gösteren sütuna “GİRMEDİ” yazar ve salon sınav tutanağına T.C kimlik numarası ile kaydını alır.

Adaylara ait Performans Sınavı Değerlendirme Kontrol Listeleri’ni  ad soyad denetimi yaparak inceler. Eksik kontrol listesi olması durumda gözetmene bildirip temin eder. Performans Sınavı sınav yapıcıları adaylara sınav genel kuralları talimatını yüksek sesle okur ve adayları sırasıyla değerlendirmeye alır.

 İlgili yeterlilik birimine ait öğrenme çıktısı ve başarım ölçütlerini içeren kontrol listesi ile adayları değerlendirir. Sınav sonunda sınav yapıcı performans sınavı ve salon sınav tutanaklarında sınava girmeyen adayların listesini inceler,  imzalayarak kayıt altına alır.

Performans Sınavı Sınav Yapıcılar sınav sonunda, Performans Sınav Tutanağını, Aday Yoklama Listesi’ni ve bu listedeki sıra numarasına göre sıralanmış kontrol listelerini, kamera kaydını ait oldukları mukavva plakalar arasına yerleştirilmesiyle oluşturulacak olan dönüş poşeti içerisine koyarak poşetin ağzını kapatır. İmza karşılığında salon evrakı alındı/verildi tutanağı ile Gözetmene veya belgelendirme asistanına teslim eder.

Poşetin/ Zarfın üzerinde; sınav salon no, sınav yeri, bina adı, sınav günü ve saatini gösteren bilgiler yer alır.

Tekstil Performans Sınavına giren adaylar için hazırlanan Üretim Takip Formu Sınav Yapıcılar tarafından her aday için başarı ölçütü olarak kayıt altına alınır. Karar Vericiler bu kriteri de göz önüne alır.