logo

Belgelendirmeye İtiraz

Belgelendirmeye İtiraz

Belgelendirme Kararına İtiraz

Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilir. GASBEM A.Ş ye  ulaşan itirazlar “Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü”ne uygun olarak işlem görür.

Belgelendirme Sorumlusu en geç 20 iş günü içerisinde tüm dosyaları değerlendirir ve sonuçlandırır.

Başarısız Olan Adaylar

Sınav sonuçları başarısız olan adaylar, 12 ay içinde sadece başarısız oldukları birimlerden, ücretsiz olarak tekrar sınava girebilirler