logo

Yönetim Taahhüdü

Yönetim Taahhüdü

GASBEM A.Ş. Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü

Gasbem A.Ş. TS EN ISO/IEC 17024’e göre uygunluk değerlendirme hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman bir kurumdur.

Bu kapsamda GASBEM A.Ş. Üst Yönetimi;

GASBEM A.Ş.’ nin , belgelendirme talepleri arasında ayrım gözetmeksizin; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak ve GASBEM A.Ş. İş Ahlakı Prensiplerine sıkıca bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ve hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmadığını,

Personelinin; iç, dış, ticari, maddi ve diğer etkenlerden etkilenmeksizin bağımsız olarak çalıştığını, hiçbir grup veya kurumla çıkar amaçlı ilişkilerde bulunmadığını, kararlarını olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durduğunu,

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan hizmet taleplerine taraflar arasında ayrım yapılmaksızın GASBEM A.Ş. tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş esaslar çerçevesinde hizmet verildiğini ve GASBEM A.Ş.’ de uygulanmakta olan tüm prosedürlerin ayırım yapmaksızın uygulandığını,

GASBEM A.Ş. yönetiminin hiçbir şart altında, şirket personeline tarafsızlığı ve gizliliği ihlal edecek bir yönetim anlayışı sergilemeyeceğini,

GASBEM A.Ş., Genel İş Ahlakı Prensiplerine ve TS EN ISO/IEC 17024’e uygun olarak çalışıldığını taahhüt eder, 

Melike YÜKSEL Ahmet Tuncer SEVÜK
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür