logo

Logoların Kullanılması

Logoların Kullanılması

Belge almaya hak kazanmış personelin ilgili personel belgesinde logo yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri GASBEM A.Ş. tarafından gönderilir. Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez. GASBEM A.Ş. logosu dışında TÜRKAK logosu belge sahibine verilmez. GASBEM A.Ş logosunu belge sahibi şahsi materyal kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartviziti üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu, üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir GASBEM A.Ş. bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizitin üzerine basamaz kullanamaz.

 GASBEM A.Ş. logosu en boy oranı korunduğu sürece, minimum 15 mm boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir.

Logonun ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda GASBEM A.Ş. bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirecektir.

Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır