logo

Belgenin Kullanılması

Belgenin Kullanılması

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belge devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belge süresi geçmiş ve yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini 15 gün içerisinde teslim etmek zorundadırlar.

Verilmiş olunan belgeler yanıltıcı olmayacak şekilde (belgelerin personel belgesi olduğu ve herhangi bir firmaya ait olmadığı belirtilmesi halinde) belge sahiplerinin şahsi yayınlarında, tanıtım evraklarında v.b. materyallerde gözle görülebilecek formatta kullanılabilir. Bunun boyutu GASBEM A.Ş. belgelerinin en boy oranı korunduğu sürece, orjinalinin en fazla yarısı boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir. Belge sahtecilik riskine karşı hologram ve barkod uygulaması içermektedir.

GASBEM A.Ş. tarafından düzenlenen belge amacı dışında kullanılmayacak ve referans verilmeyecektir.